การงานอาชีพ ป.4

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทดลองใช้สำหรับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

เนื่องจากหนังสือเรียนที่ครูบอยเลือกใช้ คือใช้ของสำนักพิมพ์ อจท ใบงานต่างๆ ที่เอามาให้นักเรียนทำจึงอ้างอิงมาจากสำนักพิมพ์ อจท นะครับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มารยาทงามน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่ารู้

ใบงานที่ 1.1-2.1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ดอกไม้สดสวย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานช่างน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อาชีพน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 1.1      เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
ใบงานที่ 2.1      เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คอมพิวเตอร์น่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การใช้คอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: