โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3

 โครงงานนคอมพิวเตอร์

 project0  project1

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานจังหวะของหัวใจ (Beating Heart) 

โครงงานเกมราชาศัพท์แสนสนุก

โครงงานตะลุยปราสาทอัลจีบรา (Algebra Castle)

  1. ีมีตัวออย่างงานไหม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: