โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3

 โครงงานนคอมพิวเตอร์

 project0  project1

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานจังหวะของหัวใจ (Beating Heart) 

โครงงานเกมราชาศัพท์แสนสนุก

โครงงานตะลุยปราสาทอัลจีบรา (Algebra Castle)

  1. ีมีตัวออย่างงานไหม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,191 other followers

%d bloggers like this: