การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

4.1 การเลือกสถานที่

4.2 พันธุ์ปลาดุก

4.3 การทำน้ำหมักสูตรเลี้ยงปลา

4.4 การเลี้ยงปลาดุก

4.5 โรคและการป้องกันโรค

หน่วยที่ 5

หน่วยที่ 6

หน่วยที่ 7

หน่วยที่ 8

หน่วยที่ 9

Posted on May 19, 2015, in เรื่องทั่วไป. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: