ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC 2014

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของโครงงานทั้ง 3 โครงการที่ทำส่งทันตามกำหนด และผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest: NSC 2014)
สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ต้นเดือนมกราคม 2557
โดยขอให้ส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายในวันที่ 9 มกราคม 2557 หรือ วันอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานนั้นๆ กำหนด
ทั้งนี้ ในปีนี้ งดการจ่ายเงินทุนในรอบแรก

โครงการที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพิจารณาในรอบนำเสนอผลงาน ในเดือนมกราคม 2557 จะได้รับทุนสนับสนุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลงานยอดเยี่ยม 15,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 13,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 2,000 บาท)
2. ผลงานดี 5,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 4,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1,000 บาท)
3. โครงการที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน จะได้รับเกียรติบัตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอแสดงความยินดีอีกครั้ง
เด็กบ้านดู่เราเก่ง สู้ๆ ^^ มีชื่อใครบ้างตามไปดูได้ตาม link ข้างล่างเลยครับ

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014)ที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Posted on October 18, 2013, in เรื่องทั่วไป. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: