ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  เรื่อง We Will Go to The Zoo สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงงานจังหวะของหัวใจ (Beating Heart) 

โครงงานเกมราชาศัพท์แสนสนุก

โครงงานตะลุยปราสาทอัลจีบรา (Algebra Castle)

 

Posted on May 16, 2013, in เรื่องทั่วไป. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: