แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

http://www2.nectec.or.th/nsc
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รวมเว็บโครงงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
การทำโครงงานด้วย IPST Microbox
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โครงงานอิเล็กทรอนิกส์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การเขียนข้อเสนอโครงงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ โดย สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวอย่างยบทคัดย่อที่ได้รับรางวัลจาก YSC2006
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับเหรียญทอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
http://www.princess-it.org/kp9/document/20051014prject-based_butphachat.ppt
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Posted on May 16, 2013, in เรื่องทั่วไป. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: