คนเก่งของเรา

โฉมหน้าคนเก่ง

โฉมหน้าคนเก่ง

โครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ |.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ที่โครงการผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)

โครงการแรก 15p21i0248 ปราบโกสพิทักษ์โลก (โปรแกรมเพื่อความบันเทิง)
ผู้พัฒนา เด็กชายพงศธร  ทองพรมราช, เด็กชายนันทวุฒิ  หัสดี และเด็กชายกฤตภาส  ทองบุตร

โครงการที่สอง 15p22i0196 คณิตคิดสนุกกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร (โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้)
ผู้พัฒนา เด็กหญิงธิดารัตน์  ยันจะโป๊ะ

Posted on January 31, 2013, in เรื่องทั่วไป and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: