เกมราชาศัพท์แสนสนุก

เมื่อวานครูบอยมัวแต่ไปรับไก่เพื่อนำมาเลี้ยงในโรงเลี้ยงไก่ของโรงเรียน รวมทั้งซื้อต้นไม้ เครื่อง printer สำหรับ ผอ. อีกหนึ่งเครื่อง กว่าจะกลับถึงบ้านก็ดันเจอปัญหา รถหม้อน้ำรั่ว เลยไม่ได้ทำอะไรเลย กลับมาถึงห้องสลบเหมือด กลับมานั่งดูสถิติของบล๊อกเห็นว่าน้องๆ นักเรียนมีความสนใจในเรื่องของโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก วันนี้ครูบอย เลยลื้อหางานเก่าๆ ของนักเรียนในห้องเรียนครูบอย มาโชว์อีกหนึ่งผลงานครับ ดังรูปข้างล่างนี้เลยครับ 😀

Scratch Project

โครงงานี้เป็นโครงงานเกมราชาศัพท์แสนสนุก ซึ่งน้องๆ นักเรียนเจ้าของผลงานคือ

นางสาวจารุภา สุขเจริญ
เด็กหญิงมณีรัตน์ สดสระน้อย
เด็กชายศุภฤกษ์ โครตภูเวียง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ปีการศึกษา 2553

ครูบอยหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น้องๆ นักเรียนจะสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการวางแผนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้นะครับ

Posted on September 27, 2012, in โครงงานคอมพิวเตอร์ and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: