ธัมมะมาตา

rsu063rsu062rsu061rsu060rsu059rsu058
rsu057rsu056rsu055rsu054rsu053rsu052
rsu051rsu050rsu049rsu048rsu047rsu046
rsu045rsu044rsu043rsu042rsu041rsu040

ธัมมะมาตา, a set on Flickr.

เก็บตกภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ซึ่งครูบอยและนักเรียนอีก 3 คนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา หัวข้อ “ธัมมะมาตา อ้อมกอดแห่งมารดาคือธรรม” ดำเนินการโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Posted on August 8, 2012, in เรื่องทั่วไป. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: