การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ครูบอยได้แอบหนีนักเรียนไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านแปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 และนี่ก็เป็นรูปเล็กๆ น้อยๆ ที่ครูบอยนำมาฝากครับผม

Posted on June 21, 2012, in คลังภาพ and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: