สรุปองค์ความรู้ที่ได้ในวันนี้

สรุปวันนี้ได้เรียนรู้การเชื่อมโยง WordPress กับ Flickr/instagram การใช้งาน Youtube, Slide Share โดยมีวิทยากรผู้บรรยายคือ
คุณพัชร  เกิดสิริ

วิทยากรผู้บรรยายอบรม wordpress

ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมในวันนี้ทำให้ครูบอย สามารถสร้างบล๊อก เพื่อไว้ให้น้องๆ นักเรียนที่น่ารักของครูไว้ศึกษาได้ตามผลงานที่เห็นในวันนี้
ปล. ที่ท่านวิทยากรบอกว่าทำมานานแล้ว จริงๆ เพิ่งทำวันนี้ครับ

Posted on June 21, 2012, in นานาสาระ and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: