สมาชิกกลุ่ม Social Media SMEdu3

20120618_170541 by riddlesphinx
20120618_170541, a photo by riddlesphinx on Flickr.

แถวนั่งจากซ้าย
คุณครูรัตติกาล ชำนาญยา, คุณครูเชาวน์ สุวรรณชล, คุณครูรัชนีพร ภูแสงสี, คุณครูกุลชลี เลี้ยงจันทร์, และคุณครูวนัดดา พิมพ์สาร
แถวยืนจากซ้าย
คุณครูกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย, และข้าพเจ้า ครูบอย ครับผม

Posted on June 21, 2012, in คลังภาพ and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: